MAXIMIZE ROI


Maksymalizacja zysków

Poprawimy skuteczność Twoich dotychczasowych działań idących w kierunku poprawy konwersji sprzedaży lub pozyskiwania formularzy/rejestracji/wniosków (lead). Jednorazowa opłata, przyniesie Twojej firmie stałe profity, bez angażowania dodatkowych środków w działania marketingowe.
Wyobraź sobie, że:

Twoja firma ma ustalony budżet marketingowy w wysokości 100 000 zł, które w efekcie generują 1 000 000 zł przychodu. Koszty zakupy towaru to 850 000 zł, zatem 50 000 zł to zysk po odjęciu kosztów marketingowych.

Obrazując to prostym działaniem matematycznymPrzychód (1 000 000 zł) – Koszt zakupu towaru (850 000 zł) – Koszty marketingowe (100 000 zł) = Zysk (50 000 zł)

Jak zwiększyć zysk?

Zakładając najlepszą wynegocjowaną cenę zakupu towaru możemy pomóc Ci zoptymalizować budżet marketingowy w ten sposób, aby:

Pierwszy przypadek – zredukować koszty marketingowe

Zmniejszyć budżet na działania marketingowe np.: o 20%, zachowując jakość działań marketingowych (przychód nie zmieni się). W tym przypadku, zysk wzrośnie o 40% z poziomu 50 000 zł do 70 000 zł.

Przychód (1 000 000 zł) – Koszt zakupu towaru (850 000 zł) – Koszty marketingowe (80 000 zł) = Zysk (70 000 zł)Drugi przypadek – zoptymalizować obecny budżet marketingowy

Pozostawiamy budżet marketingowy na tym samym poziomie, ale zwiększamy efektywność jego wydatkowania np.: o 30%. W tym przypadku, przychód wzrośnie do poziomu 1 300 000 zł, koszt zakupu towaru wzrośnie proporcjonalnie do przychodu do 1 105 000 zł, a zysk wzrośnie o 90% do poziomu 95 000 zł.

Przychód (1 300 000 zł) – Koszt zakupu towaru (1 105 000 zł) – Koszty marketingowe (180 000 zł) = Zysk (95 000 zł)
Zauważ, że w tym przypadku stosunkowo niewielkie zmiany odnośnie zagospodarowania budżetu marketingowego, mają 2-3 krotne odbicie w generowaniu zysku.