INCREASE SALE

Zwiększenie sprzedaży

Zarządzanie procesami marketingowymi oraz IT w ten sposób, aby przynieść wymierne korzyści w postaci wzrostu sprzedaży produktów i usług.